Sultan 2. Mahmud Han zamanında yaşlı bir kadıncağız duymuş ki, Hazreti Hızır her gün yatsı namazında, Yeni Cami'de görülürmüş. Kendisi de zaten Hızır Aleyhisselam'ı görmeyi öteden beri çok istermiş. Duyduğu söz üstüne ertesi gün kocasına durumu bildirip, ondan izin alarak yatsı namazına Yeni Cami'ye gitmiş. Namaz çıkışında, avluda bir kenara çekilmiş ve başlamış çıkanlara dikkatli dikkatli bakmaya. O pür dikkat çıkanları takip ederken, karşısından bir yaşlı amca çıkagelmiş.

Hızır Aleyhisselam Nasıl Görülür?